Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Askøy
Hus / hyttefelt
 

   

 
Bu- og oppvekstmiljø

Askøy kommune satsar sterkt på å skape trivsel og gode livskvalitetar for innbyggjarane. Det blir satsa på å skape gode bu- og oppvekstmiljø, eit utviklande og stimulerande kulturliv, fleire arbeidsplassar og betre service i alle deler av den offentlege verksemda, også ved hjelp av ny teknologi som f.eks. internett. Dette er noke som også vil komme besøkande tilgode.

Dei fleste bygdene finn du i sør. Mange har likevel funn seg vakre tomtar både i innlandet og langs med kysten - på austsida som på vestsida. I nord finn du kanskje dei mest eksotiske “buperlane”. 

Fleire store forretningssenter med hyggelege handelsmiljø, gode vegar og parkeringplassar, og korte avstander til det meste, gjer kommunen også til eit naturlig val for helgehandelen.
 

 
Kjelde: Askøy.kommune.no

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal