Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Austrheim
Attraksjonar
Lyngheiane

   

 

Lyngheiane
(18.04.2001)

Karakteristisk for Austrheim er kulturlandskapet med lyngheiane, som pregar kysten av Europa frå Vesterålen i nord til til Biscaya i sør. Det er røsslyngen som dominerer. Gjennom fleire årtusen har lyngheia som landskapstype vore ein god ressurs for kystbøndene og hart gjort det mogeleg å kombinere jordbruk med fiske og fangst. Lyngheia er ikkje ødeland, men hardt tilkjempa kulturland.
 
 
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal