Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Austrheim
Attraksjonar
 

 

   
Vardetangen 
(19.04.2001)


Vardetangen er Norges vestligaste fastlandspunkt. Foto: Scandion.

Du kjem fram til løypa ut til Vardetangen ved å ta av frå Rv 565 på Fonnes og følgjer anten veg fram til snøggbåtkaien eller veg til Ervik. Løypa er ei rundløype som kan delast i alternative turar. Turløypa går inn i Hordaland fylke sitt turopplegg Bilvandring. Kart og beskriving av turen kan ein få kjøpt i sentraladministrasjonen til Austrheim kommune. 

I Årevikane er det offentleg badeplass med toalett. Rundt Vardetangen er det også fint å fiske frå land etter torsk, lyr og pale.


Foto: Scandion.

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal