Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Austrheim
Barnehagar
 

    


 
 
 

 

     
Barnehagar i Austrheim kommune 

Kaland Barnehage 
5953 Fonnes 
Tlf : 56 16 88 35 

................................................................................... 

Årås barnehage 
Åråsmarka 
5943 Austrheim 
Tlf. 56 16 82 80 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredakt?r: Magne Opdal