Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Austrheim
Gard og grend
Kultur
Fotosamling

 
 
 
 

 


Austrheim kommune sitt biletarkiv

Flyfotosamling Austrheim 
Samlinga inneheld flyfoto tekne av Widerøes Flyveselskap AS på byrjinga av 1960-talet, truleg dei eldste norske flyfotoa i fargar. Dei fleste gardane i Austrheim er med i samlinga. Bileta syner dei store endringane i kulturlandskapet på dei vel 40 åra som har gått sidan dei vart tekne. Flyfotosamling 

Austrheim i fortid og notid 
Bilder frå bygdesoga «Austrheim i fortid og notid», bind 4. 
Bilder frå bygdesoga
 
 
 
 

  

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal