Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Austrheim
Jubilantar
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Jubilantar i Austrheim kommune (13.12.2006)

2006 
50 år - Austrheim skulekorps feira jubileet laurdag 28. oktober. 

................................................................................... 

2006 
25 år - Mastrevik Torg 
1. oktober var det 25 år sidan Mastrevik Torg vart opna. 

.................................................................................... 

2003 
Austrheim musikk- og kulturskule feirar sine første 20 år, og hadde stor jubileumskonsert 16.november 2003. 
Austrheim musikkskule vart skipa i 1983. Skulen er eit kommunalt undervisningstilbod til barn og unge i kommunen. Når skulen har plass og ressursar til det, gjev den også tilbod til vaksne. Musikkskulane er no lovfesta, og vil etter kvart også gje tilbod om undervisning innan andre kulturuttrykk. 

.................................................................................... 

2003 
Jubileum ved Kaland barnehage 
12. og 13. september 2003 kunne barnehagen markere at det var 10 år sidan den flytta inn i nye lokale på Kaland, og 20 år sidan det vart starta barnehage på Litlås. Første dagen var det offisiell jubileumsmarkering med innbedne gjester. Vergudane var i godlune, så alt kunne foregå utandørs, noko som gav ei ekstra fin ramme rundt feiringa. På programmet stod song av born og personale, og innslag ved 3 elevar frå musikkskulen. I tillegg var det mange helsingar og overrekking av gåver.

.................................................................................... 

2000 
Helgaljod, det kristne ungdomskoret rundar 25 år, og markerer jubileet med konsert i Austrheim-kyrkja. Koret fekk nye kapper i jubileumsgåve frå kyrkjelyden. 

.................................................................................... 

2000 
Austrheim kommune 90 år 
Kommunen inviterte i november alle innbyggarane til ein kulturfest i Mongstadhallen i samband med jubileet. 

....................................................................................
 


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal