Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Fedje
Jubilantar
 

    


 

 

 
Jubilantar i Fedje kommune

2001

60 år - Fedje kyrkje 
Søndag 9. september kunne kyrkja feira 60 års- jubileum. Prost Kåre Mestad held preika, og sokneprest Harald Sundsbø, res.kap. Egon Askvik og kyrkjelydsprest Børge Ryland deltok i liturgien. Frå Fedje kommune fekk kyrkja ein prosesjonskross. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal