Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Fedje
Kultur
Kulturbygg

    

 
Kulturbygg
    
Fleirbrukshallen vart offisiell opna fredag 21. september 2007 kl 18.00. Bygget har kombinert idrettshall/samlingsstad på 384 (24x16) kvadratmeter, samt garderobeanlegg, vektrom, bowlingbane og eit sosialt rom ved kjøkenet som ein kan tinge til selskap o.l. 
 
 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal