Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Fedje
Natur
Fauna
Flora
Geografi
Geologi
 
 

    

    
Natur

Sjøfuglreservat i Fedje kommune 
(08.04.2007)

Naturområda våre blir i aukande grad utsette for inngrep av ulike slag. Menneska har dei siste 100-150 åra påvirka naturen sterkt med hensyn til jakt og fangst med effektive våpen, forureining og endringar i måten å bruke areala. 

Nedanfor finn du oversikt over dei 3 ulike sjøfuglreservata i Fedje kommune. 

Hellisøy 
Hellisøy har vore naturreservat sidan 1987 og har den viktigaste hekkekolonien for gråmåse på Fedje. Undersøkingar viser at i rimeleg gode år kan det ha hekka meir enn 100 par gråmåse her. Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Sekkjedalstjørn 
Naturreservatet vart oppretta i 1987 gjennom verneplan for sjøfugl, men i dag hekkar det mest ingen sjøfuglar her. På 1980-talet kunne ein her finne Hordalands største hekkekoloni av hettemåse. Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Litle Frilsøy ++ 
Ferdselsforbod 15.05-31.07 

   
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal