Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Fedje
Politikk
Ordførar
Parti
Vallister
   
Politikk
Foto: Scandion
 
Sentraladministrasjonen i 
Fedje kommune 

 
I Fedje kommune, som nyttar formannskapsmodellen, er ordføraren den øvste offisielle tillitsvalde. Ordføraren er ansvarleg for å organisere arbeidet i formannsskapet og kommunestyret, medan rådmannen, som er administrativt tilsett, har ansvaret for å leie administrasjonen og for utgreiinga av saker som vert lagt fram for dei folkevalde. 
 
 
 
 
 

Kommunevåpenet
Våpenet er teikna av Even Jarl Skoglund og godkjent ved Kronprinsregentens resolusjon 13.07.1990. 
Årane symboliserer fiskarens strev i kvardagen for å brødfø seg og sine. På Fedje har båten og årane vore ein naudsynt reiskap for å halde kontaken med omverda. Fisket har vore den viktigaste næringsvegen for Fedje fram til våre dagar. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no