Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Fedje
Tusenårstaden
 

     


 
 
 
 

 

 
Tusenårsstaden
(11.03.2000)

Kvar kommune i landet har valt sin eigen tusenårsstad. Ideen med tusenårsstader er å setje focus på den moderne tid sine møteplassar. Fedje ferjekai og området rundt er kommunen sin tusenårsstad. Ferjeleiet vil være der som ein alltid aktuell møteplass. No skal kaien få ei oppgradering og gjerast triveleg både for fedjingane og tilreisande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal