Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Lindås
Attraksjonar
Kyrkjeparken

 

   
KYRKJEPARKEN
Lindås kyrkje. 
Tekst og foto: Scandion. 

Kyrkjeparken ved Lindås kyrkje vart opna lørdag 10. august 2002 av fylkesmann Svein Alsaker. 

Parken kom i stand på iniativ og krafttak frå dei såkalla Vangsgutane; Karstein Stene, Audun Fanebust, Kjell Hauge, Sigbjørn Tenjum og Hans Jakob Laastad Lygre. 

Staden der Kyrkjeparken ligg var i gamal tid ein tingvoll, der det vart lese kunngjeringar for kyrkjefolket. No er det ein vakker stad der både bygdefolk og tilreisande kan opphalde seg i tilknytning til kyrkja og kyrkjegarden. 
 

 
Lindås kommune og Den Norske Kyrkja gjennom Opplysningsvesenets Fond har også gitt økonomiske bidrag til kyrkjeparken. Kommunane Lindås, Masfjorden, Fedje og Austrheim har gitt kvar sin benk. 

Minnesmerke over doktor Johannes Solem og stortingsmann Johannes Johannesson Spjeldnæs, to sentrale personar både i Lindås-bygda og for heile regionen, vart avduka på opningsdagen. Parken har også minnesmerke over lensmann Eilif Stene og minnesmerke over tre menn frå Lindås-sokna som mista livet i krigshandlingane under 2. verdskrig. 

Minnesmerke over stortingsmann Johannes Johannesson Spjeldnæs. 


Minnesmerke over stortingsmann Johannes Johannesson Spjeldnæs. 
Foto: Scandion. 

Minnesmerket har denne teksten: 

Johannes Johannesson Spjeldnes f. Smørdal 1788 - 1834 
Stril frå Lindås, Kommandersersjant og bonde. I krig for folk og land ved svenskegrensa 1808. 
Stortingsmann 1821, 1822, 1827, 1828, 1833. 
Eit samlande namn millom bøndene på tinget. 
Kollsigla på Kvednafjorden på heimferd frå Christiania hausten 1833, fekk lungebrann og døydde ved jonsokleite året etter. Sambygdingar sette denne steinen i 2002. 

-----------------------------------------------------------------

Minnesmerke over distriktslege Johannes Solem. 


Minnesmerke over distriktslege Johannes Solem. Foto: Scandion. 

Minnesmerket har denne teksten: 

Johannes Solem 
Født Christiania 1873. Død 1964. 
Gravlagd på Lindås kyrkjegard. 
Distriktslege i Lindås, Masfjorden, Austrheim, Fedje og delar av Radøy 1917 - 1948. 
Fekk bygd Lindås Sjukehus for tuberkulose i 1927. Minne om ein heidersmann i legetenesta på Strilelandet. 

«Går Peder så går jeg » 
Peder «på Stølane» Lindås (1883 - 1964) var Dr. Solem sin trufaste skysskar med båt i allslags ver i det store distriktet. 
«Ein mann av æra» 

----------------------------------------------------------- 

Minnesmerke over tre menn frå Lindås-sokna som mista livet i krigshandlingane under 2. verdskrig vart avduka 8. mai 2006 av kontreadmiral Egil Eikanger. 


Minnesmerke over tre menn frå Lindås-sokna som mista livet i krigshandlingane under 2. verdskrig. 
Foto: Scandion. 

Minnesmerket har denne teksten 

«Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder» 
Fra Lindås sokn fall desse under 2. verdenskrig 1940 - 1945 

Johannes Mongstad 
Mongstad i Lindås sokn f. 1919. Gjorden teneste på den norske MTB 620. Under senking av den tyske malmbåten ALTENFELS ved Trælsøy i Korsfjorden, den 5. juni 1943, kom MTB 620 i kamp med tyske eskortefartøy. I kampen vart Johannes råka av ein granatsplint og såra. Han døydde den 7. juni 1943 på sjukehus på Shetland. Han er gravlagd på Leirvåg gravplass i Austrheim. 

Bjarne Rødland 
Fanebust i Lindås sokn f. 1915. Var kokk ombord i hurigruteskipet D/S BARØY. Utanfor Hamarøy, to mil vest av Tranøy Fyr, vart båten senka av britisk flytorpedo den 12. september 1941. 16 av mannskapet omkom i forliset, m.a. Bjarne Rødland. Han vart aldri funne og fekk si våte grav i havet. 

Mons Andreas Hope 
Hope i Lindås sokn f. 1886. Var med i Kristian Stein organisasjonen og vart difor arrestert av tyske Gestapo. Send til konsentrasjonsleir i Tyskland og vart avretta i Berlin 16. april 1943. 

Folk i Lindås sokn reiste dette minnesmerke. 
Avduka 8. mai 2006. 

----------------------------------------------------------- 

Minnesmerke over lensmann Eilif Stene 


Minnesmerke over lensmann Eilif Stene f. 17.10.1899 - d. 20.6.1968. 
Vener i Lindås og Lindås Sparebank reiste denne minnestein. 
Foto: Scandion. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no