Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Lindås
Gard og grend
Delområder

 

 
Delområder og grunnkretsar
Foto: Scandion

Landet er delt inn i ca. 14 000 grunnkretsar som igjen er gruppert saman til ca. 1 550 delområder. Nordhordland og Gulen er delt inn i 14 delområder som igjen er delt opp i 131 grunnkretsar. 
Formålet med inndelinga er å lage små, stabile og geografisk einingar som kan gje eit fleksibelt grunnlag for arbeide med og presentere regionalstatistikk. 

Formålet med dette er igjen å gje eit meir effektivt statistisk grunnlag for kommunal og regional analyse, forvaltning og planlegging. I tillegg til at grunnkretsar skal være stabil over ein rimeleg tidsperiode, skal dei også bestå av eit geografisk samanhengande område. Eit annet hovudkriterium er at grunnkretsane bør være mest muleg einsarta når det gjeld natur og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur. 

Delområde er eit mellomnivå mellom kommune og grunnkrets. Ein slik delområdeinndeling er eigna for data som blir for detaljert på grunnkretsnivå, samtidig som den er eigna til regionale oversiktsanalyser. Ved utarbeidelse av delområder blei det lagt vekt på at området høyrde naturleg saman kommunikasjonsmessig, og helst burde området være ei naturlig eining. 

Delområde Lindås 
Åsheim 
Lauvås 
Verås 
Lindås 
Fanebust 
Fjellanger 
Skodvin 
Hundvin 
Myking 
Natås 

Delområde Alversund 
Lygra 
Festo 
Titland 
Fosse 
Soltveit 
Kvamme 
Alver 
Alvermarka 

Delområde Knarvik 
Øksnes 
Spurkeland 
Vest Vassbygd 
Hopland 
Kroken 
Isdal 
Knarvik K 
Knarvik senter 
Knarvik H 
Gjervik 
Øvstegård 
Hjelmås 
Leiknes 

Delområde Ostereidet 
Kløve 
Øvre Eikanger 
Nedre Eikanger 
Åsgard 
Vatshelle 
Stranda 
Eide 
Austfjorden 
Bjørsvik 
Urdal 
Romarheim 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no