Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Lindås
Kjentfolk
 

 

 
Kjentfolk

Aslaug Låstad Lygre
Ivar Medaas
Ingvald Eidsheim
   
Kristian Fjellanger
 
 
 
 
 

   

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no