Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Lindås
Natur
Friluftsområde

 


 
 
 

 

  
Nytt friluftsområde i Lindås (04.09.2005)
Forfattar: Scandion

Eit stort barnevennleg område med sandstrand og svaberg er no sikra som friluftsområde for alle. Området er på 6 daa og ligg i Furvågane i Lindås kommune i Hordaland. 

- Friluftsliv er eit velferdsgode og ein viktig del av regjeringa sin politikk. Dette vedtaket er eit ledd i å gjere friluftsområder tilgjengeleg for folk flest og fremme trivsel og folkehelse, seier miljøvernministar Knut Arild Hareide i ei pressemelding. 

Direktoratet for naturforvaltning betaler 67 943 kroner for å sikre området i Furuvågane. 

Sidan 1958 er det sikra meir enn 1900 områder med statstilskot for friluftsliv i Noreg. 
 
 

 


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal