Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Lindås
Samferdsle i Lindås
Samferdsle i Nordhordland
Bruer
 
 
Hagelsundbrua 
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 09.10.2006

Hagelsundbrua går mellom Flatøy i Meland kommune og tettstaden Knarvik i Lindås kommune. Brua er ei hengebru med hovudspenn på 250 m. Sidespenna er i spennbetong, kassetverrsnitt. Totallengde 623 m. 

- Før har lindåsingane berre kunna stått bortpå knausane og sett inn i "det forjettede land". No kan dei vandra inn i det på nokre minuttar. 

Denne humørfylte helsinga til Lindås kom frå Meland-ordførar Harry Wiig Andersen under opninga av Hagelsundbrua 1. april 1982 kl. 13.30. Det var statsråd Inger Koppernæs som stod for snorklippinga. 

Byggjearbeidet starta i 1979. 

Seglingshøgde : 50 meter 
Tårnhøgde : 80 meter 
Første brua i landet med eit dekke av betongelement. 
Del av E 39. 


Hagelsundbrua. Foto: Terje Opdal. 


Hagelsundbrua. Foto: Terje Opdal. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal