Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Lindås
Samferdsle
Tunnelar

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
Tunnelar i Lindås kommune (21.06.2006) 

E39 på strekninga Knarvik til grense Masfjorden kommune. 
Mundalsbergtunnelen (1 085 m) 
Apaltunnelen (153 m) 
Hjelmåstunnelen (289 m) 
Sauåstunnelen (223 m) 
Bjørsviktunnelen (844 m) 
570 Odnåstjørni 
Eikefettunnelen (4910 m) 
Lille Eikefettunnelen (428 m) 
Utnestunnelen (263 m) 
Mitnestunnelen (181 m) 
Vikanestunnelen (264 m) 
Vikesundtunnelen (316 m) 
Litle-Urdalstunnelen (438 m) 

Ny vei gjennom Romarheimsdalen, 7,2 km. Inkluderer tunnel på 990 m. Opnar september 2008. 

Riksveg 57. (Rv57) som går mellom Espeland i Gaular og Knarvik i Lindås 
Lyngfjelltunnelen (966 m) 
Hundvintunnelen (146 m) 
Furubergtunnelen (303 m) 
Vatnetunnelen (106 m) 
Herlandstunnelen (289 m) 

Riksveg 569 (Rv569) som går mellom Dalseid i Vaksdal og Flotane i Lindås. 
Høydalstunnelen (528 m) 
 


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal