Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Aktivitetar
Fiske
Fjelltrim

 
 
 
 
 

 

 
Fiske (25.09.2000))

Heilårleg fiske etter laks og ørret ved utløpet frå BKKs Kraftverk og i Matre-elva frå 15. juli - 31 september. Sal av fiskekort. 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal