Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Fakta                 

 
 

Masfjorden kommune

Oppretta som eigen kommune i 1879
Kommunenr.: 1266 
Fylke: Hordaland 
Adm.senter: Masfjordnes 
Flatevidde: 558 km² 
Folketal: 1 650 (2008) 
Målform Nynorsk 

Fram til 1875 var Masfjorden ein del av Lindås kommune, prestegjeld og lensmannsdistrikt under namnet Sandnes sogn. 

I 1876 fekk Masfjorden eigen sokneprest, det kommunale sjølvstende kom i 1879 - og eigen lensmann år ettter. 

Ved kommunereguleringa i 1964 vart dei tre gardane Einestrand, Eikebotn og Kikall overførde frå Lindås kommune. No er Masfjorden delt i tre sokn; Sandnes frå 1876, Solheim frå 1887 og Frøyset frå 1930. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no