Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Kjentfolk
 

 

 
Kjentfolk

Forfattarar
Erna Osland

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no