Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Kulturminner
 

 

 
Fossen kraftstasjon 
Foto: Scandion.

Restaurert privat kraftstasjon på Fossen. Ligg like ved toppen av Brydalsfossen. Denne stasjonen på 8 kw vart bygd i 1947 og var i drift fram til 1958. 

Du kan sjå stasjonen om du køyrer opp vegen til Stordalen. Slik han ligg, med veggen som vender ut mot dalen i flukt med eit høgt og loddrett stup, er han ei påminning om det mot og den innsatsviljen mange masfjordingar la for dagen for å få tilgang på denne energiforma. 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no