Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Kultur
Kulturprisen

 

 
Kulturprisvinnarar i 
Masfjorden kommune
(22.08.09)

Kulturprisen / eldreprisen vert delt ut til personar eller lag som har markert seg i kulturarbeidet i kommunen. Utdelinga skjer i samband med kraftspela, kulturdagar eller andre større kulturmarkeringar i sommarhalvåret. 

2009
Olav Sleire og Ragnar Sleire

2008
Arne Berg og Jan Olav Fosse
Pådrivarar i utviklinga av Stordalen Skisenter.
 
 

2007 
Normann Sleire
får kulturprisen for å ha vore ei drivande kraft i frivillig lagsarbeid gjennom mange år. 

2006 
Gunnvor Fyllingsnes
får kulturprisen 2006 for det kyrkjelege barne- og ungdomsarbeidet i Masfjorden kommune. 

2005 
Nathalie Vangsnes
- for å ha vore ei drivkraft i friviljug arbeid som Redningsselskapet, Misjonsselskapet, helselagsarbeidet samt reiselivsverksemda. 

2004 
Terje Rasdal
fekk Masfjorden kommune sin kulturpris 2004. Utdelinga blei gjort av ordførar Håkon Matre under Kraftspele på Matre 21. august. Rasdal fekk kulturprisen for meir enn 30 års aktiv innsats for musikkmiljøet i kommunen. 

2003 
Ivar Helge Matre
- for langvarig innsats innan idretten i Indre Masfjorden. 

2002 
Anna Rubach
- for sin innsats som organist og lærar i musikk- og kulturskulen og det frivillige musikklivet elles. 

2001 
Aslaug Molland Takvam
- for arbeidet med å rekonstruera den gamle masfjordbunaden. 

2000 
Erna Osland 
- for produksjon av god barne- og ungdomslitteratur, samt undervisningsopplegg om den lokale historia. 

1999 
Elin Sletten Borge 
- for leiarinnsats i det friviljuge lagsarbeidet. 

1998 
Olav S. Trodal
- for arbeidet med å bygga opp og vidareutvikla Trodal - samlinga. 

1997 
Odd Birkestrand
- for sin innsats for born og ungdom i Masfjorden sjakklubb 

1996 
Jon Hope
- for misjonsarbeid, Fjon fjellkyrkje og ungd. senter og Bjørn West-museet. 

1995 
Rune Garmann
- for sitt aktive kulturarbeid når det gjeld kulturvern / museum, Masfjordfestival og musikkliv. 

1994 
Frank Kvinge
- for sin innsats for musikkorpsa og musikkskulen. 

1993 
Anna Østerbø og Alf Østerbø
- for marknadsføring av bygda gjennom flott handverkskunst. 

1992 
John Torsvik
- for sin innsats for Masfjorden fotballag. 

1991 
Åshild Andvik og Ruth Kristin Karlsvik
- for teaterarbeid i skulen og innan 4H. 

1990 
Jonas Riisnes
- for museumsarbeidet og skiping av sogelaget i kommunen. 

1989 
Rolf Hagen
- for skiping av musikkskulen og arbeidet med Masfjordfestivalane. 

1988 
Brita Haugsdal
- for arbeid med søndagskule og anna frivillig organisasjonsverksemd. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no