Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Kyrkja
Konfirmantar 2004

   

 
 
Konfirmantar i Masfjorden 2004
31.05.2004
Forfatter: Scandion

I år var det 29 konfirmantar i Masfjorden. Her er bilder frå konfirmasjonane i Sandnes kyrkje 25. april - Solheim kyrkje 2. mai - Frøyset kyrkje 9.mai 

Årets konfirmanter i Frøyset sokn. Framme frå venstre: Sokneprest Knut Sørheim, Ida Tangedal, Silje Marie Kjenner, Lene Fitje Sleire, Lotte Rambjørg. Rekke 2: Solveig Grimsland, Siri Nordal Daae, Agnete Børnes, Jorid Sleire, Kyrkjelydssekreter Gunvor Fyllingsnes. Rekke 3: Klassestyrar Kristin Skråmestø, Kåre Andre Hjartholm, Robin Romarheim, Jostein Birkeland. Rekke 4: Jarle Dyregrov Haukeland, Ansgar Molland, Lars Kristian Reknes, Joakim Andre Hindenes. Foto: Rune Romarheim. 


Konfirmantar i Sandnes sokn. 


Konfirmantar i Solheim sokn. 

 

 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no