Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Kyrkja
Soknepresten

 

 
 
   
Sokneprest 
Knut Fr. Sørheim
Foto: Scandion
 
Kontor : 56 16 62 63 
Privat : 56 36 50 02 
mobil : 996 42 575 
Telefaks : 56 16 62 01 
E-post :
sokneprest@masfjorden.kommune.no
 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no