Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Kultur
Masfjordingen

 

  
Masfjordingen

Masfjordingen er eit meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Bladet vert gjeve ut av sokna i samarbeid med kommunen. 

Redaksjonsnemnd for bladet er Gunvor Fyllingsnes, Frode Vee-Haugen og sokneprest Knut Fr. Sørheim. 

Formgjeving er ved Rune Garmann. 

Adressa til bladet er: 
Masfjordingen, 
Masfjorden kommune, 
5981 Masfjordnes. 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no