Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Natur
Sjøfuglreservat

   

   

Sjøfuglreservat i 
Masfjorden kommune

Naturområda våre blir i aukande grad utsette for inngrep av ulike slag. Menneska har dei siste 100-150 åra påvirka naturen sterkt med hensyn til jakt og fangst med effektive våpen, forureining og endringar i måten å bruke areala. Nedanfor finn du oversikt over dei 4 sjøfuglreservata i Masfjorden.

Sjøfuglreservat - Merknad

Raunøy ++ - Ferdselsforbod 15.05-31.07
Herøy - Ikkje ferdselsforbod
Dyrøysundskjeret - Ferdselsforbod 15.05-31.07
Aksnesholmane - Ferdselsforbod 15.05-31.07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal