Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Utvandring
Gardsnamn/Farm
Utvandringsår
Emigration year
Mann / man
Fornamn/forename
Mellomnamn / 2. name
Etternamn/surname
Kvinne / woman
Fornamn/forename
Mellomnamn / 2. name
Etternamn/surname
Utvandring frå Masfjorden
 Emigration from Masfjorden
1844 - 1924

Kilder :
Masfjordboka bind 1 - 2  /  Gulen bind 1 - 2
Universitetet i Bergen - utvandringslister
Lars-Idar Vegsund - Utvandringa til Amerika frå Masfjorden i perioden
1844 - 1920.
 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal