Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Ulvik
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Ulvik herad

Oppretta som eigen kommune i ?
Kommunenr.: 1233 Fylke: Hordaland Administrasjonssenter: Ulvik 
Flatevidde: 722 km² Folketal: 1109 (2008) Målform: Nynorsk 

Ulvik er ei frodig bygd med eit særprega kulturlandskap med særs gode jordbruksvilkår. Store topografiske variasjonar påverkar klimaet, som er kjenneteikna av varme somrar og kalde vintrar. Dette gjev bygda eit suboceansk klima. 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal