Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Datahistorie
 

   

    
"Nusse" - første datamaskina
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 31.01.2004

I 1950 blei den første norskbygde datamaskina planlagt av Sentralinstituttet for industriell forskning (SI). "NUSSE" - er i dag bevart i Norsk Teknisk Museum i Oslo. 

Sivilingeniør Thomas Hysing, som hadde studert datamaskiner i England og USA, blei tilsett som prosjektleiar. 

Datamaskina var bygd opp med elektronrør som aktive komponentar og var ei universiell siffermaskin med elektronisk sjølvstyring. Reknehastigheita var ca. 500 addisjonar per sekund, og maskina var i praktisk bruk frå 1955 til 1963. Den blei då erstatta med meir moderne maskiner. 

Sivilingenør Thomas Hysing fekk i 1972 NTNFs ærespris for sitt framragande forskningsarbeid under utviklinga av denne datamaskina.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Krøllalfa
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 05.06.2006@ eller krøllalfa er eit teikn, som mellom anna vert brukt mykje i e-postsamanheng. I 1971 fann Ray Tomlinson på å sende e-post mellom to datamaskiner på Arpanet og skulle då velje ein måte å skrive e-postadressa på. 

Tomlinson hadde bruk for eit teikn til å skilje personnamnet frå datamaskina (eller staden) sitt namn. Eit teikn, som ikkje var i eit personnamn, firma eller stadsnamn, men som finst på eit normalt tastatur. 

På amerikansk vert @ uttala som «at», altså ved, på eller hos. E-post-adressa bill@example.com tyder med andre ord «Bill hjå Example». 

I eit anna tidleg datasystem vart @ brukt til å lage linjeskift, sidan teiknet ikkje vart brukt som eit normalt teikn. 

Henta frå Nynorsk Wikipedia

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal