Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Dyreriket
 

   

    
Alder
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 16.07.2005

Levetida for alle organismer er begrensa sjølv om dei ikkje vert utsett for sjukdom eller skader utanfrå, men den kan være ytterst forskjellig sjølv for grupper som står kvarandre nær. 

Kjempeskilpaddene kan bli 2- 300 år gamle, medan andre krypdyr har ganske kort levetid. Av pattedyra er det berre elefantane som kan bli over 100 år. 

Livslenga til plantar viser endå større skilnad, for mange plantar lever berre nokre dagar, medan det av f.eks. drakeblodstreet på Tenerife er eksemplar som er om lag 6000 år. 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal