Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Dyreriket
 

   

    
Fossil 

Fossil er forsteining og andre spor av dyr og plantar frå tidlegare jordperiodar. Dei blaute,organiske delane er borte, men er erstatta med kalk og kiselsyre, så formen er nøyaktig bevart. Ved å studere fossilar frå dei eldste til dei yngste jordlaga kan ein finne ut korleis plantar og dyr har utvikla seg på jorda. Læra om fossilane vert kalla paleontologi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal