Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Dyreriket
 

    

    
Gasellen - elegant og spenstig
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 28.11.2003

Gasellen dannar ei eigen slekt innanfor den store gruppa av hovdyr som kallast antiloper. Vi kjenner ei mengde artar av dei - og alle er steppe- og ørkendyr. Vi finn dei derfor i dei store, typiske steppe- og ørkenstrøka i Afrika og Asia. 

Gasellane er for det meste småvokste, sandfarga og svært elegante. Dei høyrer til blandt dei små hovdyra, er slanke med ofte lange og spissse horn. 

Som alle steppedyr er dei svært raske. Ein flokk gasellar som flyktar over steppene er eit flott syn, der dei med fantastisk fart liksom svevar bortover marka. 

Gasellen er kloke dyr med svært skarpe sansar og god hukommelse. Dei er fredelege og skye, men i paringstida kjempar hannane alvorleg om hoa, og ofte endar det med at eit av dyra blir drept av dei spisse horna til rivalen. Hoa får berre ein halv, og kalvar som blir fanga er lett å temje. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal