Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Dyreriket
 

 

 
Lungefisk 

Lungefiskar, (Dipnoi, underklasse av seks primitive beinfiskar), lever no berre i Australia, Afrika og Brasil. Namnet har dei fått fordi dei i turkeperiodar grev seg ned i mudderet og pustar ved hjelp av symjeblærer, som virkar som lunge. Vanlegvis lever dei i vatn og pustar med gjeller. Også på andre måtar har lungefiskane ein mellomstilling mellom fiskar og amfibiar (dyr som lever både på land og i vatn). Lungefiskane var tidlegare langt talrikare enn no og høyrer til ein utdøyande dyreorden.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal