Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Dyreriket
 

   

 
Musling 

Musling er eit blautdyr med to skal som kan lukkast ved hjelp av kraftige lukkemusklar. Dyra manglar hovud, kroppen er omslutta av ei kappe som delvis er festa til skalet. Åndinga skjer ved hjelp av gjeller. Muslingen lever både i ferskvatn og saltvatn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal