Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Dyreriket
 

   

       
Piggsvin - Noregs eldste pattedyr
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 25.07.2003

Piggsvin i Noreg blir sjelden meir enn fem år gamle, og mange døyr alt det første leveåret. Som vaksen kan piggsvinet bli ca. 30 cm langt og ha ei vekt på over kiloen. 

Oversida på kroppen er dekka av omkring 6000 piggar, 20 - 25 mm lange. 

Piggsvinet bur i runde bol av turt lauv og gras, gjerne under busk og trerot, i kompost- og lauvhaugar, under uthus og utedo. Om hausten lagar piggsvinet seg hi og går i dvale om vinteren. Finst i alle fylker unntatt Troms og Finnmark. 

Piggsvinet lever bl.a. av fugle- og mus-ungar, store insekt, larvar, sneglar og meitemark, nedfallsfrukt, bær og sopp. 

Totalfredet. Å drepe piggsvin kan ifølge viltlova straffast med bøter / fengsel. 

Dette piggsvinet er fotografert i Duesund, Masfjorden - juli 2003. Foto: Scandion.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal