Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Dyreriket
 

   

    
Rødfottege
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 07.07.2007 22:19

Rødfottege (Pentatoma rufipes) er ein nebbmunnart i breitegefamilien Pentatomidae. Den er vanleg å sjå på lauvtre og busker i Sør-Noreg der den lever av plantesaft. Ein vaksen Rødfottege er ca. 15 mm lang, flattrykt, breid, brunraud til bronsefarga, har raudgule bein og ein trekanta flekk på ryggen. 

Det er registrert 450 arter av teger i Noreg som alle lever av plantesaft frå planter og trær, men dei er også delvis eit rovdyr som syg ut kroppsveske frå andre mindre dyr, f.eks. bladlus og mindre sommarfugllarvar. 

Bileta av denne rødfottega er tatt i Masfjorden 7. juli 2007. 


Rødfottege. Foto: Terje Opdal 


Rødfottege. Foto: Terje Opdal. 


Rødfottege. Foto: Terje Opdal. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal