Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Festning /Fort
 

 

 
Kongsvinger festning
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 02.08.2005

Kongsvinger festning fekk sin eigen kommandant og garnison i oktober 1682. I 1900 vart festninga utvida med 2 fort på Vardeberget ca. 2 km nord for byen, Gullbekkfortet og Vardefortet, kvar med to 12 cm tårnkanoner. 
 

Festninga vart påbegynt i 1673 og erstatta det tidlegare Vinger skanse, bygd som eit forsvarsverk mot Sverige, men har aldri vore involvert i militær strid. Festninga skulle verne overgangen over Glomma ved innmarsjlinja Värmland - Vingeravsnittet. 

I åra 1823-1899 var festninga ikkje i bruk, og ved Karlstad overenskomsten 1905 vart det bestemt at Kongsvinger festning ikkje måtte utvidast. I 1926 vart festningen stilt i reserve. Vardefortet vart i 1940 forsvart mot tysk angrep. 

Etter 1945 har ikkje Kongsvinger festning vore brukt som festning. 

I dag kan du rusle rundt på festninga, sjå dei gamle bygningane og nyte ei fantastiske utsikt. Forsvaret har eit eige museum på festninga, som er åpent for besøkende. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal