Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Fylkesblomst
 

   

    
Fylkesblomst
Tekst og foto: Scandion (20.12.2008

Kvart fylke, medrekna Svalbard, har sin fylkesblomst. Professor Olav Gjærevoll, starta i 1987 arbeidet med fylkesblomstrar for å unngå ein meir tilfeldig "fylkessouvenirflora".

Fylkesblomstrar i Noreg, inklusive Svalbard:
Østfold - Liljekonvall (Convallaria majalis)
Akershus - Blåveis (Hepatica nobilis)
Oslo - Bakkekløver Trifolium montanum)
Hedmark - Geitrams (Epilobium angustifolium)
Oppland- Mogop (Pulsatilla vernalis)
Buskerud - Stor nøkkerose (Nymphaea alba)
Vestfold - Bøk (Fagus sylvatica)
Telemark - Søstermarihand (Dactylorhiza sambucina)
Aust-Agder - Vivendel (Lonicera periclymenum)
Vest-Agder - Sommereik (Quercus robur)
Rogaland - Klokkelyng (Erica tetralix)
Hordaland - Kusymre (Primula vulgaris)
Sogn og Fjordane - Revebjølle (Digitalis purpurea)
Møre og Romsdal - Bergfrue Saxifraga cotyledon)
Sør-Trøndelag - Reinrose (Dryas octopetala)
Nord-Trøndelag - Marisko (Cypripedium calceolus)
Nordland - Rødsildre (Saxifraga oppositifolia)
Troms - Ballblom (Trollius europaeus)
Finnmark Molte - (Rubus chamaemorus)
Svalbard - Svalbardvalmue (Papaver dahlianum)

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal