Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Historie
 

    

 
Leidang
Forfattar: Scandion
12.06.08

Leidang var i sagatida namn på det militære forsvaret. Kysten var delt i skipsreider, som alle for ei viss tid skulle stille eit skip fullt rusta med mannskap, våpen og mat. Ordninga vart innført av Håkon den gode og sto ved lag i mange hundre år. Seinare vart leidang ein årleg skatt til kongen. Ordninga vart oppheva i 1836.
 
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal