Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Historie
 

    

 
Posten skal fram
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 18.08.2005

Postvesenet vart innført i Noreg av den danske stattholdar Hannibal Sehested i 1647. Det var først ei privat og priviligert verksemd, men frå 1719 drive av staten. 

LITT HISTORIKK 
Postruter på inn- og utland utvikla seg i takt med samferdslemidlane. 

Frimerker vart innført i 1856. Pakkeposttenesta kom i stand frå 1827, lokalposttenesta frå 1856, landpostbod frå 1885, postanvisningssystemet frå 1883 og postinnkassasjon frå 1908. 

I 1946 - 300 år etter at Postverket vart innført, var det oppretta : 
94 postkontor 
68 underpostkontor 
3431 postopneri 
1074 brevhus 
201 reisande poststader (skip og jernbane) 

Det var 9500 faste stillingar og eit reservepersonell på ca. 2500. 

Totalt antal postsendingar: 549 mill. Av dette bl.a.: 
273 mill. brevpost 
10 mill. pakkar 
9 mill. postanvisningar 
245 mill. blad 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal