Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Land og rike
Noreg

    

 

NOREG

Kongeriket Noreg (Kongeriket Norge; nordsamisk Norgga gonagasriika, lulesamisk Vuona gånågisrijkka, sørsamisk Nøørjen gånkarijhke) er eit nordisk land vest på den skandinaviske halvøya. 

Til lands grenser Noreg mot Sverige i aust, Finland og Russland i nordaust, og til havs mot Danmark i sør og Storbritannia i sørvest. Noreg er langt og smalt, og kysten strekkjer seg langsmed Nordatlanteren med havområda Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

Den arktiske øygruppa Svalbard er under norsk suverenitet med dei avgrensingane som gjeld i Svalbardtraktaten, men Svalbard er til liks med øya Jan Mayen ein del av kongeriket. Bouvetøya i Søratlanteren er derimot eit norsk biland. 

Noreg gjer òg krav på Peter 1.s øy i det sørlege Stillehavet og territoriet Dronning Maud Land i Antarktis, men begge desse er omfatta av Antarktistraktaten som legg territoriale krav i Antarktis på is. Grunna usemje om delelina mellom norsk og russisk territorialfarvatn i Barentshavet er der eit område som inntil vidare blir administrert av båe statane, den såkalla gråsona. Kjelde: Nynorsk Wikipedia

Befolkning: 4 640 219 innbyggjarar per 1. januar 2006. 
Noreg har ein samisk urbefolkning og fem nasjonale minoritetar: jødar, kvener, rom (sigøynarar), romanifolket (tatere/dei reisande) og skogfinner. 

Offisielle språk: Norsk - bokmål og nynorsk
Samisk (likestilt med norsk i nokre kommunar i Troms og Finnmark) 

Religion: Protestantisk kristendom

Grunnlov frå 1814 - Grunnlov av i dag - Norsk språk

Formannskapslova av 1837 

Det Norske Kongehus - Det Kongelige Slott - Kongeleg resolusjon 

Storting - Sametinget - Regjering - Departement 

Fylkeskommunar - Fylkesmenn - Fylkesstein - Fylkesblomst 

Kommunar 

Det norske flagg - Offisielle flaggdagar - Noregs nasjonalsong - 17. mai 

GEOGRAFI 
Geografi, topografi og klima 

Nasjonalparkar 

Folketeljingar i Noreg

POLITIKK 
Stortingspresidentar 1814 - - Statsministrar 1814 - 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal