Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Planteriket
 

   

 
Lupiner
Forfattar: Scandion
17.06.08

Lupiner (Lupinus Polyphullus) er i slekt med erteblomstfamilien, og ein finn den i mange ulike blomsterfargar, blant anna kvit, blå, rosa, raud og lilla. Dei er viltveksande i Europa og Nord-Amerika og er innført til Noreg som hageplante.


Lupiner. Foto: Scandion.

Av lupiner finnst det omlag 200 arter der dei fleste er eitt - eller toårige urter. I tillegg er det mange hybrider og sortar.

Blomstrane sit tett på toppen av stengelen. I Noreg er hagelupin og sandlupin viltveksande.

Lupiner utvinn sitt eige nitrogen frå lufta, og trivst difor godt på næringsfattige vegkantar der også norske slåtte- og kulturplantar naturleg har sitt tilhald. Lupiner spreiar seg enormt - og mange plasser fungerer dei som pynt langs vegen og truar sjeldne arter.


Lupiner. Foto: Scandion.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal