Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Planteriket
 

    

  
Revebjelle
Forfatter: Scandion
 17.06.08

Revebjelle, Digitalis purpurea, er ein 50 - 150 cm høg toårig art av kjempefamilien - tidlegare maskeblomstfamilien. Den veks vilt i kyststrøk på Sørlandet, Vestlandet og til Nord-Trøndelag og trivs i oreskogar, ur, vegkantar og på beitemark. Revebjeller har vore - og er ein viktige medisinplante.
 Revebjelle. Foto: Scandion.

Blomstrane har form som fingerbøl, noke som har gitt planten det svenske navnet «fingerborgsblomma». Andre namn er : Revabjølla, røvehanske, røveleike, fingergull, fingerbjørg, fingerbjølle, bjølleblom.

Kjenneteikn:
Grov, oftast 2-årig urt med bladrosett første året og 50 - 150 cm høg stengel neste år med purpur-raude, klokkeforma blomster i ein lang, einsidig hengande klase ( juli - august)

Giftig plantedel:
Revebjelle er ein gammal medisinplante der blada vert samla inn for produksjon av hjertemedisin. Grøne plantedelar og frø er giftige - og særleg blada, som har ein lei skarp og bitter smak.

Fleire andre arter av revebjelle vert dyrka som prydplantar, bl.a. gul revebjelle, Digitales lutea, med lysegule blomster, og prydrevebjelle, Digitales lanata, med kvite eller gulkvite blomster med brune eller fiolette årar.


Revebjelle. Foto: Scandion.


Revebjelle. Foto: Scandion.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal