Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Skipsfart
 

   

    
Navigasjonsakten
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 06.07.2005

Navigasjonsakten var ei engelsk sjøfartslov av 1651 som bestemte at varer frå koloniane berre måtte innførast på engelske fartøy. 

Vidare at europeiske varer berre kunne innførast med engelske skip eller skip som høyrde heime i produksjonslandet. 

Navigasjonsakten var spesielt retta mot den nederlandske fraktefart, men det vart innfridd fleire dispensasjonar, bl.a. for trelasteksporten frå Noreg til England på nederlandske skip. 

Norsk skipsfart tok seg sterkt opp då Navigasjonsakten vart oppheva i 1849. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal