Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Skipsfart
 

 

 
Dei første store rederia
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 23.11.2003

Eit moderne passasjerskip som kryssar verdshava med fleire tusen passasjerar, er i kvar minste detalj ei utstilling av teknikkens siste utvikling på praktisk talt alle felt. 

Den tilfeldige og romantiske sjanseseglasen som måtte prege skipsfarten i segl- og treskutene si tid, måtte erstattast av rutine og presisjon i dampen- og stålets tidsalder. Dei nye skipa krevde langt større kapital enn dei gamle. Det førte til at det oppstod mektige dampskipsselskap, særleg i Storbritannia. 

Det første av dei var Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, forkorta til P. & O. Co. Rederiet vart stifta i 1837. 

Det første rederi som opna transatlantisk passasjertrafikk, var Great Western Steamship Company med damskipet "Great Western" i 1838. 

I 1840 blei Cunard-selskapet starta. Dette selskapet hadde stor kapital og var støtta av den engelske stat, mot at skipa i krigstilfelle skulle kunne utrustast til hjelpekryssarar. Alle Cunard-linja sine skip har hatt namn som enda på "-ia", inntil tradisjonen tok slutt med "Queen Mary". 

Den store tyske konkurrenten gjennom mange år, Hapag (Hamburg - Amerikanische - Paketfahrt A-G), blei starta i 1847, men det skulle gå 10 år før dei fekk sitt første dampskip. 

Det franske rederiet Compagnie Générale Transatlantique kom tidleg med, men mange av dei andre kjende kjemperederia, som White Star (med skipsnamn som enda på "-ic", gjorde seg gjeldande langt seinare. 

Vårt første store dampskipsrederi Bergenske Dampskibsselskap vart starta i 1851, medan dei to leiande, Fred Olsens og Wilh. Wilhelmsens, begge var seglskipsrederi som la om til damp i 1880-åra. 

Etter langvarig strev fekk vi vår eiga Amerika-linje, og farten starta i 1913 med dei to nybygde skipa "Kristianiafjord" og "Bergensgjord". 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal