Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sykkylven
Fakta
Folketalsutvikling

   

   
Folketalsutvikling i Sykkylven kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Sykkylven kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 7491
2007 : 7467
2006 : 7421
2005 : 7446
2004 : 7444
2003 : 7424
2002 : 7446
2001 : 7383
2000 : 7280
1999 : 7248
1998 : 7160
1997 : 7096
1996 : 7083
1995 : 7029
1994 : 7006
1993 : 7011
1992 : 6942
1991 : 6887
1990 : 6823
1989 : 6792
1988 : 6760
1987 : 6763
1986 : 6753
1985 : 6752
1984 : 6686
1983 : 6669
1982 : 6579
1981 : 6559
1980 : 6413
1979 : 6291
1978 : 6253
1977 : 6167
1976 : 6000
1975 : 5999
1974 : 5937
1973 : 5824
1972 : 5751
1971 : 5643
1970 : 5544
1969 : 5374
1968 : 5289
1967 : 5202
1966 : 5071
1965 : 4989
1964 : 4846
1963 : 4857
1962 : 4857
1961 : 4815
1960 : 4794
1959 : 4772
1958 : 4819
1957 : 4736
1956 : 4644

Ved grenseregulering 1/6 1955 blei 348 personar overført frå Ørskog til Sykkylven.

1955 : 4260
1954 : 4213
1953 : 4061
1952 : 3986
1951 : 3816

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal