Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Nordhordland
Samfedsle
 

 

   
Nesten 50 år med bompengar
Forfatter: Scandion (11.10.2006)

Nordhordland var tidleg ute med dugnadsinnsats til vegbygging i form av bompengar. Alversundbrua var det første prosjektet kommunane i Nordhordland solidarisk stod saman om å finansiere med bompengar. 

Etter at denne brua var nedbetalt i 1968, heldt innkrevjing fram med førehandsbompengar til Nordhordlandsbrua – eller Salhusbrua som var namnet den gongen. Etter nesten 26 år med førehandsbompengar vart flytebrua opna. Og etter nesten 50 år med samanhengande bompengebetaling – er Nordhordlandsbrua nedbetalt. 
 


 
 
 
 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal