Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Haugesund
Fakta
Næringsliv
Næringsarial
Hus/hyttefelt
Aktivitetar
Arrangement
Attraksjonar
Barnehagar
Gard og grend
Jubilantar 
Kart 
Kjentfolk
Kultur
Kyrkja
Lag/organisasjon
Lokalhistorie
Natur
Offentlege kontor
Politikk
Prisar/Utmerking
Samferdsle
Skular
Tusenårsstaden
Vêrvarsel
Ola Flytt
Tekst og foto: Scandion

Mange hundre menneske var møtt fram på Ballastkaia på Risøy då statua av Ola Flytt blei avduka laurdag 3. juni 2000, skreiv Haugesund Avis. Statua er laga av Etne-kunstnaren Arne Meland.

Ola Dagsland blei kalla "Ola Flytt" fordi han rodde som fløttmann mellom Risøen og fastlandet i 30 år. Han slutta i denne posten den 1. oktober 1906. Ola døydde 3. juni 1926, 94 år gamal.

Risøyferja
4. februar 1915 blei Risøyferga levert frå Rossebø Mek. verkstad. Ferja tok 30 passajerar og blei sett inn i rutefart i Smedasundet mellom Risøen og fastlandet som eit prøveprosjekt. Haugesund Avis skreiv at tanken var å få ei ferje til slik at at robåtane kunne bli avløyst i Risøfarten. Les meir

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no