Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Stavanger
Attraksjonar
 

 

   
St.Olavs brønnen
Foto: Scandion
 
Den gamle St.Olavs brønnen, reist i 1959 av Bertha Berg F Randulffs legat, til minne om Olskjellå.
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no