Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bremanger
Prisar / Utmerking
Kulturprisen

   

     
Kulturprisen for Bremanger kommune
 
Kulturprisen for Bremanger kommune vart oppretta i 1981 med det formålet å hjelpe fram og stimulere kulturarbeidet i kommunen, samstundes skal den vere ein heider og takk til personar og organisasjonar som gjennom lengre tid har utført eit verdfullt og oppofrande arbeid innanfor området kultur. Kulturprisen skal henge høgt. Fram til 1997 vart kulturprisen tildelt kvart år. 
    
Kulturprisen er på kr 10000. I tillegg får vinnaren tildelt diplom og blomster. 
   
2006 : Einar Gjerde  
2004 : Lars Olav Rylandsholm  
2002 : Bremanger musikklag  
2000 : Ove Hessvik  
1998 : Sigrid Solheim  
1996 : Tor Zachariassen  
1995 : Bremanger Rockklubb  
1994 : Bremanger kino  
1992 : Sanitetskvinnene i Bremanger  
1993 : Lundes Trio  
1991 : Tor Vistnes  
1986 : Harald Hauge  
1989 : Ragnar Indrehus  
1985 : Knut Gulestø  
1987 : Amanda Igland  
1988 : Roald Naustdal  
1990 : Ragnar Størdal  
1984 : Ingvald Ytrehus  
1983 : Sigmund Frøyen  
1982 : Hans Eirik Endal  
 
Kjelde : Bremanger kommune
   
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal